Jesteśmy aktywni!

Najnowsze aktualności Fundacji Dobry Rząd

Dołącz do nas!

Jako ekspert, analityk lub wolontariusz Fundacji Dobry Rząd będziesz miał szansę współtworzyć badania, raporty i rekomendacje dotyczące kluczowych kwestii społeczno-politycznych. Twoje umiejętności analityczne oraz głęboka wiedza pomogą nam lepiej zrozumieć wyzwania naszego czasu i poszukiwać skutecznych rozwiązań.

  Do tego dążymy!

  Czym jest Dobry Rząd?

  AUTONOMIA RODZINY

  Rząd zapewniający Polakom prawo do szybkiego i sprawiedliwego rozwiązywania sporów. Chroniący rodzinę, jej autonomię względem władz publicznych i prawa rodziców, w szczególności do wychowania dzieci zgodnie z wyznawanymi przez siebie przekonaniami.

  DŁUGOFALOWA PERSPEKTYWA

  Rząd potrafiący chronić interesy swoich obywateli przed silniejszymi, a zwłaszcza przed zorganizowanymi grupami interesu i wielkimi koncernami. Działający w oparciu o długofalowe strategie, prowadzący działania w oparciu o wiedzę, potrafiący jednocześnie dynamicznie reagować na zachodzące zmiany.

  GOSPODARNOŚĆ I WSPÓŁPRACA

  To rząd gospodarny, szanujący pieniądze swoich obywateli, działający zgodnie z zasadą pomocniczości, szanujący autonomię obywateli i ich zrzeszeń, ceniący ich prywatność. Potrafiący partnersko współpracować z samorządem lokalnym, potrafiący współpracować międzynarodowo, efektywnie budować koalicje na rzecz interesów swoich obywateli zarówno na poziomie europejskim jak i na innych forach międzynarodowych.

  INTERES PUBLICZNY

  To rząd działający na rzecz interesu publicznego i potrafiący skutecznie przeciwdziałać się partykularyzmowi, także klasy politycznej. Praworządny, transparentny, szanujący procedury, także te chroniące interesy mniejszości. Dbający o to, by Polacy czuli się bezpieczni i wolni od agresji, zarówno ze strony władzy państwowej jak i z zagranicy.

  WOLNOŚĆ I SUWERENNOŚĆ

  To rząd skutecznie chroniący prawa podstawowe Polaków, ich życie, wolność i własność. Chroniący suwerenność naszego kraju, dbający o podmiotowość państwa polskiego i dobro wspólne. To rząd zapewniający Polakom wolność religijną, a także prawo do bezwyznaniowości.

  WSPÓLNOTA NARODOWA

  Rząd szanujący polską historię, tradycję i kulturę, postrzegający naród Polski jako wspólnotę tych którzy byli, są i będą. Tworzący warunki prawne i instytucjonalne dla efektywnego wykorzystania pracy ludzkiej i zasobów naturalnych, z myślą o przyszłych pokoleniach Polaków.

  Wydarzenia i aktywności

  Fundacja Dobry Rząd działa aktywnie!

  Kongres Dobry Rząd

  Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na prestiżowy Kongres Fundacji Dobry Rząd, który odbędzie się 12 września 2023 roku. To niezwykłe wydarzenie gromadzi liderów, ekspertów oraz entuzjastów z różnych dziedzin, którzy wspólnie dążą do tworzenia lepszej przyszłości dla naszego społeczeństwa. Szczegóły i rejestracja – kliknij tutaj.

  Zakończenie rekrutacji ekspertów i analityków

  Zapraszamy dołączenia do zespołu ekspertów i analityków Fundacji Dobry Rząd! Jeśli jesteś pasjonatem polityki, analiz społecznych i rozwoju społeczeństwa, to jest świetna okazja, by aktywnie wpływać na kształtowanie przyszłości naszego kraju. Fundacja Dobry Rząd to dynamiczna organizacja, która angażuje się w projekty mające na celu wspieranie walki o prawa podstawowe…Read More

  Kim jesteśmy?

  To my tworzymy Fundację Dobry Rząd
  Przemysław Wipler

  Fundacja Dobry Rząd będzie odgrywała coraz bardziej istotną rolę w działaniach na rzecz społeczeństwa, koncentrując się na wartościach patriotycznych i dobru publicznym.

  Przemysław Wipler

  Prezes Fundacji Dobry Rząd
  Sławomir Mentzen

  Fundacja Dobry Rząd angażuje się w kształtowanie polityki gospodarczej, skupiając się na inicjatywach wspierających przedsiębiorczość, innowacje, a także będąc merytorycznym zapleczem do prac nad zmianą polskiego systemu podatkowego.

  Sławomir Mentzen

  Fundacja Dobry Rząd

  Kontakt

  Napisz do Fundacji Dobry Rząd!
  Adres:
  Nowogrodzka 6A/5, 00-513 Warszawa, Polska